Solfrid har bygget opp flere salgs-, leder- og verdiprogrammer for selskap som Coca-Cola, Reitangruppen og Bavaria (BMW, MINI og Porche). Hun formidler med energi, kunnskap og humor! Hun har en spesiell evne til å skape engasjement i salen. Hennes store erfaring fra lederrollen, kunnskapen om hva som påvirker mennesker, og innsikten i pedagogikk og læring, gjør at kursene hennes skaper varig ending av adferd.

Solfrids pedagogiske ståsted er nettopp at "Læring er varig endring av adferd", og "Jeg lærer mer av å gjøre, ikke bare se og høre". Hun lager oppgaver og arbeid underveis relatert til deltakernes egne hverdag, og gir konkrete råd og tips.

 

KURS OG WORKSHOPS:

Inspirasjons- og motivasjonsforedrag

Det er enkelt å snakke om hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø og "idealene" våre, men hva skal til for at medarbeiderne eller lederne virkelig ønsker og evner å gjøre ting litt annerledes? Solfrid Flateby holder ulike inspirasjons- og motivasjonsforedrag om jobbengasjement, tillit, ansvar og kommunikasjon - og hva som kreves og skal til. Hun skaper latter, bruker gjenkjennelige historier og eksempler - og gir medarbeiderne lyst til å gjøre litt mer av noe og litt mindre av noe annet etter foredraget. Solfrid tilbyr foredrag som "6,5 tips til å være en litt bedre utgave av deg", "Med kunden som øverste sjef" og "Om å være litt mer forelska".  

Ledelse som virker!

Kan ledere basere seg på tillit og likevel ikke miste kontrollen? Hva sier nyere forskning om ledelse som fungerer, og hvordan gjør man det i praksis? Solfrid Flateby har jobbet som leder og toppleder selv i mange år, og er blant annet referert til som nestor i verdibasert ledelse på BI. Hennes lederforedrag er basert på empiri og vitenskap - men hun bruker humor, eksempler og "sanne historier fra virkeligheten" i sine presentasjoner og kurs, om hvordan vi med enkle grep kan bli litt bedre ledere. Foredragene (45-90 minutter) og kursene (1/2-3 dager) har vekt på verdibasert ledelse, tillit, prestasjoner, arbeidsmiljø og kommunikasjon, og skreddersys etter kundenes ønske.

Presentasjonsteknikk

Vil du bli god på å presentere og flinkere på egen kommunikasjon? Vil du få frem det viktige i budskapet ditt, begeistre mer og fange publikummet ditt? Solfrid Flateby får oftest toppscore på egne presentasjoner og er kjent for å inspirere og motivere fra scenen, men hun har også holdt kurs i temaet presentasjonsteknikk siste 15 årene for bl.a. kjente selskap som Coca-Cola og Reitangruppen. Metodene hun lærer bort kan brukes umiddelbart, og du blir tryggere i din rolle som formidler. Kurset er med praktiske øvelser, og skreddersys etter nivå og ønsket læringseffekt.
 

Solfrid kan også bookes som konferansier, debattleder og ordstyrer