Solfrid formidler med energi, kunnskap og humor! Hun har en spesiell evne til å skape engasjement i salen. Hennes store erfaring fra lederrollen, kunnskapen om hva som påvirker mennesker, og innsikten i samfunnsutviklingens påvirkning på norsk arbeidsliv, gjør at foredragene hennes er relevante, tydelige og lette å relatere til egen hverdag.

Solfrid holder ulike typer foredrag - og kan skreddersy etter oppdragsgivers ønske.
Hun holder motivasjons- og inspirasjonsforedrag, innlegg om ledelse og HR / kommunikasjon, og kan også snakke om salg og service.

Eksempel på foredrag og kurs:

Inspirasjons- og motivasjonsforedrag

Det er enkelt å snakke om hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø og "idealene" våre, men hva skal til for at medarbeiderne eller lederne virkelig ønsker og evner å gjøre ting litt annerledes? Solfrid Flateby holder ulike inspirasjons- og motivasjonsforedrag om jobbengasjement, tillit, ansvar og kommunikasjon - og hva som kreves og skal til. Hun skaper latter, bruker gjenkjennelige historier og eksempler - og gir medarbeiderne lyst til å gjøre litt mer av noe og litt mindre av noe annet etter foredraget. Solfrid tilbyr foredrag som "6,5 tips til å være en litt bedre utgave av deg", "Med kunden som øverste sjef" og "Om å være litt mer forelska". 

Ledelse som virker!

Kan ledere basere seg på tillit og likevel ikke miste kontrollen? Hva sier nyere forskning om ledelse som fungerer, og hvordan gjør man det i praksis? Solfrid Flateby har jobbet som leder og toppleder selv i mange år, og er blant annet referert til som nestor i verdibasert ledelse på BI. Hennes lederforedrag er basert på empiri og vitenskap - men hun bruker humor, eksempler og "sanne historier fra virkeligheten" i sine presentasjoner og kurs, om hvordan vi med enkle grep kan bli litt bedre ledere. Foredragene (45-90 minutter) og kursene (1/2-3 dager) har vekt på verdibasert ledelse, tillit, prestasjoner, arbeidsmiljø og kommunikasjon, og skreddersys etter kundenes ønske.

Presentasjonsteknikk

Vil du bli god på å presentere og flinkere på egen kommunikasjon? Vil du få frem det viktige i budskapet ditt, begeistre mer og fange publikummet ditt? Solfrid Flateby får oftest toppscore på egne presentasjoner og er kjent for å inspirere og motivere fra scenen, men hun har også holdt kurs i temaet presentasjonsteknikk siste 15 årene for bl.a. kjente selskap som Coca-Cola og Reitangruppen. Metodene hun lærer bort kan brukes umiddelbart, og du blir tryggere i din rolle som formidler. Kurset er med praktiske øvelser, og skreddersys etter nivå og ønsket læringseffekt.

 

"Solfrid hadde god forretningsforståelse og forsto raskt våre problemstillinger. Hun stilte mange spørsmål og hentet inn grunnlag for å kunne tilpasse vinklinger og innhold i sitt foredrag ut fra vår arbeidshverdag. Jeg opplevde Solfrid som veldig profesjonell, som raskt fikk oversikt over våre utfordringer.  Solfrid leverte et fyrverkeri av et foredrag, der hun med kraft og entusiasme tok våre medarbeidere og deres hverdag på kornet. Hennes vinklinger krydret hun hele tiden med historier og morsomheter, som satte ekstra spiss på budskapet. Det var ingen dødpunkter gjennom hele foredraget og mine medarbeidere reagerte med applaus spontant mange ganger, i tillegg til at de avsluttet med stående applaus. Medarbeiderne snakker ofte om Solfrid, når de diskuterer våre fellessamlinger. Jeg vil sitere Samaranch; Best ever…"
Direktør Ottar Sefland, IF
 

Solfrid kan også bookes som konferansier, debattleder og ordstyrer